Behandlingsområden Fillers

Läppar– volym/kontur

Filler i läpparna kan ge volym, fukt och förstärka en form eller kontur. Fina läppar ger en wow-känsla och är därför en av de mest populära behandlingarna. Läppfiller kan skapa en fin balans i den nedre delen av ansiktet, korrigera assymetri eller ersätta förlorad volym som försvinner när vi blir äldre  och därmed ge ett föryngrande intryck. Form och mängd filler anpassas utefter ditt ansikte och dess anatomi med respekt för golden ratios.


 Kindben/Kindvolym

Filler kan användas för att immitera kindben och konturera ansiktet. Det ger ansiktet en fin v-form vilket estetiskt är det som eftersträvas. Kindvolym kan också läggas mer centrerat för att återställa volym i mittendelen av ansiktet och kinderna som går förlorad med åren. Det är oftast den förlorade volymen i kinderna som gör att du upplever lös och hängande hud i den nedre delen av ansiktet, vilket gör att det alltid är bäst att börja arbeta i ovandelen av ansiktet med fillers innan utfyllnad av eventuella veck vid näsa/mun/käklinje. 


Nasolabiala veck

Från näsvingarna ned till sidorna av munnen bildas linjer och veck som blir djupare med åldern. Vissa har redan tidigt dessa veck, vilket kan ge ett föråldrande intryck. Dessa är lätta att korrigera med filler, resultatet är omedelbart och ger en påtagligt lyft av ansiktets utseende. Mängd och filler väljs ut baserat på hur djupa vecken är och önskat resultat. Även här som måmga andra områden kan fler behandlingsomgångar behövas, i de fall då det redan bildats djupa veck som kräver mycket filler.

 


Marionettlinjer
Marionettlinjer är långa vertikala rynkor som går från hörnen av läpparna till hakan. Dessa veck kan ge ansiktet ett dystert eller ledset utseende . Det är möjligt att lyfta dessa hörn/linjer med en något tjockare filler som ersätter förlorad volym och förankrar hörnen på munnen högre upp.

 


Sura mungipor
Sura mungipor är en light-variant av marionettlinjer.Behandling av sura mungipor kräver inte lika mycket filler då det endast handlar om volymförlust i anslutning till mungiporna. Med hjälp av att filler injiceras precis i anslutning till mungiporna kan dessa knuffas uppåt.

 


Ytliga linjer

De linjer som inte kan reduceras med anti-rynkbehandling kan korrigeras med filler. Fillern läggs ytligt och fyller direkt ut linjerna som bildats i samband med tex överdriven mimik, rökning eller för mycket sol. Resultatet är omedelbart.


Innan behandling skall dessa kriterier vara uppfyllda

 • Du skall vara över 18 år.
 • 3 månader sedan senaste anti-rynkbehandlingbehandling skall ha passerat. Detta för att tillåta viss rörelse i ansiktsmuskulaturen emellan behandlingarna samt motverka resistensutveckling.
 • Du skall inte vara gravid eller amma.
 • Du skall vara frisk innan behandling, ingen pågende förkylning eller antibiotikakur på minst 24 h.
 • Ät inte läkemedel som innehåller Acetylsalicylsyra (Tex Magnecyl, Bamyl, Treo m.fl.) eller av typen NSAID (Ipren,Voltaren,Naproxen m.fl.) en vecka innan behandling. Detta kan orsaka svullnad eller blödning i området. Kortisonpreparat och läkemedel innehållande Paracetamol (Alvedon, Panodil, Pamol m.fl) är tillåtet.
 • Omega 3 fettsyror, E-vitamin och övriga naturläkemedel som tex Rosenrot skall inte tas på en vecka innan behandling.
 • Inga blodförtunnande läkemedel, om du äter blodförtunnande läkemedel-kontakta din läkare för eventuellt avbrott.
 • Avstå alkohol en vecka innan behandling.

Vid osäkerhet så kontakta mig, individuella avvikelser förekommer.


Skötselråd

Anti-rynkbehandling

Efter behandling

 • Effekt kan noteras efter 3 dagar, men fullgod effekt kan dröja upp till 2 veckor.
 • Efter 2 veckor kallas du därför till återbesök, du får en kostnadsfri korrigering om något område skulle kräva ytterligare behandling. Detta eftersom alla kräver olika dosering och placering. Vi dokumenterar även med ny bild vid tillfället.
 • Undvik infektion/inflammaton genom att avstå smink, träning,dusch och alkohol de första 24 timmarna.
 • Massera eller gnugga inte behandlat område under kommande 2 dygn.
 • Håll dig upprätt i 4 h efter behandling.
 • Undvik sol och bastu i 1-2 veckor efter behandling.
 • Effekt avtar efter 3-6 månader och är individuellt. Behandling rekommenderas att upprepas 2 gånger/år.

Fillers

Efter behandling

 • Undvik att röra eller massera behandlat område
 • Inte sola kommande 2 veckorna – använd solskydd!
 • Unvik träning och bastu 48 tim
 • Undvik extrem kyla
 • Undvik makeup och hudcreme i 24 tim
 • Undvik alkohol i 24 tim
 • Behandla ej med massage, lymphdränage, koldioxid eller erbiumlaser, radiovågor eller annan apparat som hettar upp eller masserar det behandlade området. Detta kan påverka nedbrytningen av fillern!

Vanliga frågor om Fillers

Vad består filler av?
De fillers jag använder mig av och som är absolut vanligast i branschen idag består av hyaluronsyra, som är ett fuktbindande sockermolekyl som förekommer naturligt i kroppen. Det är hyaluronsyra och kollagen som upprätthåller hudens struktur, volym och fukt.

När ser man resultat?
Resultat syns omgående och efter ca två till tre dagar har oftast eventuell svullnad försvunnit. Efter två veckor kan du se det slutliga resultatet. Eventuell touch-up genomförs därför inte tidigare än två veckor efter behandling.

 

Hur många behandlingar behövs?
Många gånger krävs flera behandlingar för att uppnå önskat resultat då du från början till exempel har mycket djupa veck eller mycket smala läppar. Det blir sällan bra att åtgärda detta vid ett tillfälle med mycket filler, därför behöver det byggas upp långsamt så vävnaden får en chans att anpassa sig. Rekommendationen är att du fyller på efter ca 4 månader igen om det är din första behandling, för ett mer hållbart resultat.

Kan man få blåmärken?
Viss övergående svullnad och blåmärken kan förekomma runt det behandlade området, som normalt försvinner inom en vecka.

Vad är skillnaden mellan alla olika fillermärken?
Skillnaden mellan preparaten är oftast hur man har länkat molekylerna och hur mycket man har förfinat dem. Det som skiljer är hur mycket vatten de drar till sig, hur fort de bryts ner och hur väl de behåller sin form. Det är alltså skillnad mellan olika tillverkare och mellan en tillverkares olika produkter. Jag arbetar med Stylage och Juvederm, ledande produkter på marknaden. Den filler du blir behandlad med beror på området som skall behandlas samt dina förutsättningar.

Gör det ont att göra en fillerbehandling?
Smärtan är individuell. Innan behandlingen får man en bedövningssalva (lidokain med tetrakain) för att minimera smärta. Vissa av sprutorna innehåller även bedövningsmedel i själva sprutan.

Hur länge håller filler?
Hur länge filler håller beror på vilket området som behandlas samt ens egna ämnesomsättning och livsstil. vävnaden under huden samt aktiviteten av behandlingsområdet. Varaktigheten sträcker sig mellan fyra till tolv månader beroende på vilket område som behandlas.

Återfår man sin ursprungliga form?
Ja, fillerbehandlingar är inte permanenta. Så småningom återgår kroppen till sin ursprungliga form. Filler går också att bryta ned genom att injicera ett motmedel, Hyalase. Efter behandling med Hyalase bryts fillern ned på 24 timmar.


Vanliga frågor om anti-rynkbehandling
(toxin typ A)

Varför anti-rynkbehandling?

anti-rynkbehandling har estetiska fördelar då det reducerar dynamiska rynkor och linjer.Utsatta områden för linjer och rynkor är ofta nedanstående tre:

 • Horisontella linjer i panna (Frontalis)
 • Glabella/bekymmersrynka (Corrugator supercilii samt Procerus)
 • Kråksparkar/Skrattrynkor vid ögonens ytterkant (Orbicularis Occuli)

Om anti-rynkbehandling

anti-rynkbehandling (toxin Typ A) fungerar genom att låsa nervernas förmåga att frisätta neurotransmittorer. Det har alltså ingen toxisk effekt på själva nerverna utan låser endast till viss del muskelfibrernas kontraktionsförmåga under en viss tid. Detta leder till att linjer och rynkor reduceras. De doser som ges under behandling är helt ofarliga. Efter ca 3-4 månader bryter kroppen ned toxinet och effekten avtar. Med rätt dos och placering har du fortfarande viss rörelse i området, men de estetiska fördelarna kvarstår.

När fungerar anti-rynkbehandling?

I regel utförs behandling med anti-rynkbehandling för att reducera redan befintliga rynkor och linjer, men behandling har också god effekt om du har anlag eller en kraftig mimik som orsakar linjer och rynkor tidigt. Vanligtvis behandlas kunder i 25-65 års ålder beroende på hudstatus. Jag måste alltis se dig på plats för att kunna avgöra om anti-rynkbehandling är något för dig.

I vissa fall kan en kombination av filler och anti-rynkbehandling behövas, det beror på om problemet uppstått mekaniskt eller om det är en fråga om volymförlust som då kräver utfyllnad med hjälp av fillers.

När fungerar det inte?

Om rynkorna är mycket djupa eller huden mycket slapp i området så kan jag avråda dig från behandling. anti-rynkbehandling bedövar då de muskler som används för att lyfta den tunga huden, resultatet blir då att du känner en tyngd i exempelvis din panna om där finns mycket tung hud som behöver lyftas med hjälp muskeln som vi isåfall tillfälligt skulle bedövas. Kraftiga veck och linjer som uppståt över lång tid reduceras förmodligen inte helt men til viss del, det är viktigt med realistiska förväntningar avseende resultatet.

Fungerar det mot huvudvärk?

anti-rynkbehandling har oändligt många medicinska fördelar. Genom att bedöva musklerna som orsakar til exempel spänningshuvudvärk så kan vissa få hjälp med sin spänningshuvudvärk. Migrän är INTE samma behandling, då det uttförs av neurolog. Om du önskar behandla spänningshuvudvärk så kan jag kanske hjälpa dig, beroende på varifrån din värk har sitt ursprung. I vissa fal kan det även göra så att migränen inte slår till lika ofta om den utlöser sig pga spänningar, det är dock ingen garanti. Alltså-spänningshuvudvärk: Ja, beroende på ursprung. Migrän: Nej.

Vid behov av anti-rynkbehandling mot migrän, svettningar, tandgnissling med mera kan jag gärna hjälpa dig vidare till annan instans.

Biverkningar?

 • De eventuella biverkningar som kan uppstå efter anti-rynkbehandling-behandling är lindriga så som ömhet, lätt klåda, svullnad, rodnad eller huvudvärk. Vid huvudvärk rekommenderas Ipren.Vid smärta i övriga delar av ansiktet rekommenderas Alvedon.
 • Vid behandling av kråksparkar kan lymfcirkulationen försämras vilket kan orsaka lätt svullnad runt ögonen om du har dessa problem sedan tidigare. det kan avhjälpas genom massage/dränage i området och värme, om det skulle uppstå så försvinner det oftast efter ett par veckor.
 • Om du aldrig tidigare har fått anti-rynkbehandling känner du ibland en slags bedövningskänsla i området, vissa talar om tyngdkänsla. Den känslan går över efter en tid. Detta kan undvikas med korrigering av dos och var injektionen placeras vid nästa tillfälle.

När kan jag se effekt?

Detta är individuellt, en liten effekt kan noteras efter 3 dagar. Men fullgod effekt har anti-rynkbehandling inte förrän 2 veckor till en månad hos vissa. Återbesök sker alltid efter 2 veckor för eventuell touch-up.